Blyerts & kol

 

Här är ett urval av mina teckningar i blyerts och kol.